Ons gemeente foto geneem teen die muur van die kerkgebou in Tweespruit

Ds Andries Bezuidenhout het die diens met Skriflesing en gebed begin
Ons het heerlik saam, die Here geloof met ons sang

Ds Andries Bezuidenhout het diens begin met Skriflesing en gebed

Ons het die Here geloof met ons sang

Tewie Wessels is toegewy

Oom Andries oorhandig

Tewie se Bybel

Nagmaal is gebruik

Getrou aan die Baptiste tradisie het ons heerlik geëet en gekuier na die tyd.