'n Persoon wat by die gemeente wil aansluit is welkom om hierdie aansoek vorm af te laai, in te vul en by die Leraar of Kerkraadslid in te handig.