Op Sondag 17 April is die gemeente besoek deur Ds Jannie Vosloo, die President van die ABK
Ons sing heerlik saam
Jannie besig met sy boodskap
Ons sing heerlik saam
Deel van die Kerkraad
Opening van erediens